KẾT QUẢ HỘI NGHỊ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ TẠI BÌNH THUẬN

Ngày 19-4, tại TP Phan Thiết, UBND tỉnh Bình Thuận tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2017. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo. Tham dự hội nghị, có đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và địa phương, các cơ quan ngoại giao, tổ chức hợp tác kinh tế quốc tế cùng nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Văn bản pháp quy

Số/ ký hiệu VBNgày ban hànhTrích yếu
210/2013/NĐ-CP 19/12/2013 Nghị định số 210/2013/NĐ-CP Về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn
38/2013/NĐ-CP 23/04/2013 Nghị định số 38/2013/NĐ-CP  Về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ
93/2009/NĐ-CP 22/10/2009 Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài; 
67/2014/QH13 16/11/2014 Luật đầu tư số 67/2014/QH13
83/2015/NĐ-CP 28/09/2015 Nghị định số 83/2015/NĐ-CP Quy định về đầu tư ra nước ngoài
219/2009/TT-BTC 19/11/2009 Thông tư số 219/2009/TT-BTC Quy định một số định mức chi tiêu áp dụng cho các dự án/chương trình sử dụng nguồn vốn Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)
07/2010/TT-BKH 30/03/2010 Thông tư số 07/2010/TT-BKH Hướng dẫn thi hành Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài.
16/2015/TT-BKHĐT 18/11/2015 Thông tư 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc Quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam. Phần 1Phần 2 Biểu mẫu
192/2011/TT-BTC 16/12/2011 Thông tư số 192/2011/TT-BTC Sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 219/2009/TT-BTC ngày 19/11/2009 của Bộ Tài chính
38/2013/NĐ-CP 09/01/2014 Thông tư số 01/2014/TT-BKH Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23/04/2013 của Chính phủ